Projekt, ki je pustil viden vtis in neizbrisen pečat

Projekt, ki je pustil viden vtis in neizbrisen pečat

Projekt ABS Network je pred natanko dvema letoma spletel celovito in strateško jasno naravnano mrežo znanja med slovenskimi in avstrijskimi strokovnjaki na področju učinkovitega koriščenja sončne energije. Iz sprva osnovne ideje za razvoj nečesa, kar bi lahko znatno vplivalo na potek koriščenja sončne energije, je skupina strokovnjakov v sestavi članov iz Tehnične Univerze v Grazu, podjetja Talum d.d. in podjetja Tiko Pro d.o.o. združila moči in naredila velik korak. Razvila je tako imenovani STAF panel ali solarno termično aktivirani fasadni panel. Gre za inovacijo, ki za zniževanje energetskih potreb stavb učinkovito koristi sončno energijo. 

 

Dvoletno sodelovanje ni prineslo le omenjenega panela, temveč je doprineslo tudi celovit pristop k mreženju med posamezniki člani, bogati izmenjavi znanj in mišljenj ter razvoju strategij, ki bodo vplivale na nadaljnji potek in razvoj samooskrbnih strategij na področju rabe sončne energije v prihodnje. Prav vsak partner je v omenjeni projekt prinesel svoje znanje, vizijo in strateški pristop. Znanje iz področja tehnologij, iz področja fasadnih tehnologij, … Projekt je tako s prenosom znanja, krepitvijo raziskav in razvoja, rabo raziskovalno razvojne infrastrukture ter prenosom in izvajanjem rešitev na področju inovativnih raziskovalno razvojnih rešitev znatno prispeval k izboljšanju čezmejnega sodelovanja in konkurenčnosti relevantnih deležnikov v programski regiji. 

 

Zatorej gre velika zahvala tako vsem članom konzorcija kot tistim, ki so skozi raznolike dogodke prispevali k bogatenju idej, nadaljnjemu razvoju in širjenju znanja. Vse z namenom razvoja ABS Network projekta, ki je s svojim dvoletnim delovanjem zagotovo pustil viden pečat in postavil jasne temelje za prihodnji razvoj in interdisciplinarni pristop na trgu. Kljub temu, da projekt uradno svojo pot zaključuje konec tega meseca, pa njegova vizija še zdaleč ni končana. Ideje, dosežene strategije in novi pristopi bodo vsem članom konzorcija ter ostalim partnerjem projekta zagotovo omogočali razvoj novih idej tudi v prihodnje.

Share