X
  • ABS Network

    Mreža znanja na področju učinkovitega koriščenja sončne energije

Poznate INTERREG?

Da bi zadostili smernicam skupne evropske kohezijske politike, ta stremi k enakomernemu oziroma uravnoteženemu razvoju celotne Evropske unije, prihajajo spodbude za čezmejno sodelovanje v okviru evr...

Vizija trajnostnega razvoja

Trajnost in stremljenje k trajnostnemu razvoju bi morda najlažje opisali z definicijo norveške političarke Brundtlandove, ki pove »Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu,...

Projekt, ki je pustil viden vtis in neizbrisen pečat

Projekt ABS Network je pred natanko dvema letoma spletel celovito in strateško jasno naravnano mrežo znanja med slovenskimi in avstrijskimi strokovnjaki na področju učinkovitega koriščenja sonč...