Zanesljivo k zaključku projekta

Zanesljivo k zaključku projekta

Zavedamo se, da so prav inovacije ključne v razvoju in narekujejo našo prihodnost. S strani institucij na trg še zmeraj prehaja občutno premalo inovacij, kar kliče po alternativnih rešitvah. Prav to je torej glavni razlog, da smo se deležniki povezali. S skupnimi močmi smo boljši in skupaj dosežemo več.

Počasi, a zanesljivo se podajamo v sklepno dejanje našega sodelovanja. Mrežo mednarodnega znanja, ki jo je projekt ABS pletel med avstrijskimi in slovenskimi strokovnjaki, vanjo so vtkani predstavniki Tehniške univerze v Gradcu ter slovenski podjetji Talum d.d. in Tiko – Pro d.o.o., smo čvrsto zasnovali. Ker smo se ga lotili interdisciplinarno, projekt ni zaprt za nadaljnje raziskave, temveč nudi široko polje  novih možnosti. In prav to je čar vsake inovacije, novo polje raziskav in nov nepopisan list, ki se ga je najbolje lotiti skupaj, z novimi konzorciji nameravamo znova pisati inovativne zgodbe.

V prototip solarnega STAF panela, kar je eden izmed ciljev, ki jih je naš projekt zasledoval, je vloženih nešteto ur dela in sodelovanja. Kot tak je optimalna inovativna rešitev s področja solarnih panelov. Okoljska problematika narekuje prihodnost. V njej bodo energetske rešitve usmerjene predvsem v obnovljive vire in ker STAF paneli odlično izkoristijo prav solarno energijo, nemara najbolj čisti obnovljivi vir, nas to opogumlja.

Share