STAF paneli in energetski prihranki

STAF paneli in energetski prihranki

Potencial sončne energije je kljub najnovejšim dognanjem, še zmeraj bistveno preslabo izkoriščen. Da bi se potenciala morda najbolj zavedali, ga lahko na primeru roll bond absorberjev in STAF panela pokažemo tudi v številkah.

V ta namen je ekipa slovenskih in avstrijskih strokovnjakov opravila teoretično raziskavo. Pripravili so numerično simulacijo in pripravili teoretične izračune.

Ti temeljijo na CFD metodi (Computational Fluid Dynamics) in paneli so bili večkrat testirani. Ključne ugotovitve testiranja so pokazale, da bo uporaba STAF panelov energetsko najbolj donosna v kombinaciji z denimo toplotno črpalko, takšna namestitev pa se bo tudi finančno obrestovala.

Kalkulacije so se nanašale na enodružinsko hišo. Ugotovili so, da povprečna hiša s šestimi paneli pokrije približno 30% energetskih zahtev za ogrevanje, z enajstimi paneli te potrebe pokrije v 50%, pri enaindvajsetih nameščenih panelih pa kar 80% vseh energetskih potreb za ogrevanje.

Spodnja tabelica prikazuje pridobljeno energijo za ogrevanje, kadar STAF paneli pokrivajo 30, 50 ali 80% potreb. Pri tem je upoštevana predvidena poraba 35.580 kWh.

 

30% izkoristka sončne energije

50% izkoristka sončne energije

80% izkoristka sončne energije

STAF paneli

10974 kWh

18290 kWh

29264 kWh

Toplotna črpalka

25606 kWh

18290 kWh

7316 kWh

Share