X
  • ABS Network

    Mreža znanja na področju učinkovitega koriščenja sončne energije

Zrakotesnost in STAF-paneli

Skladnost z največjim dopustnim zračnim menjalnikom stavbe se preverja po vgradnji s pomočjo preizkusa »Blower-Door-Tests« oziroma prepiha skozi vrata.

PROJEKTNI PARTNER TALUM d.d. MED ZLATIMI INOVATORJI PODRAVSKE REGIJE

Podelitev priznanj za najboljše inovacije podravske regije 2018 se je to leto odvila že 16 zapovrstjo. Letos je bilo na dogodek, ki spodbuja inovativno razmišljanje in delovanje, prijavljenih 23 de...

MEDNARODNO SODELOVANJE SLOVENSKIH IN AVSTRIJSKIH PODETIJ

Projekt ABS Network predstavil priložnosti za sodelovanje med industrijo in univerzami ter pridobivanje nepovratnih sredstev