X
  • ABS Network

    Mreža znanja na področju učinkovitega koriščenja sončne energije

Gradbena simulacijska programska oprema za določanje potreb po energiji

IDA-ICE je gradbena simulacijska programska oprema za določanje potreb po energiji in notranji klimi v eni ali več stavbah glede na podnebje.

Vabimo vas na poslovno srečanje: Evropska sredstva & energetska učinkovitost

Projekt ABS Network, ki je financiran v okviru programa V-A Interreg Slovenija – Avstrija, se je pričel junija 2017 in traja skupno 26 mesecev. Do njegovega zaključka nas čaka samo še zaključno ...

FASADA KOT NALOŽBA

Kar 78% porabljene energije v gospodinjstvu izhaja iz naslova ogrevanja. Največ toplote oziroma energije uide skozi zidove. Kar 35%. Zato je pri varčevanju z energenti poleg vseh ostalih ukrepov, ki...