Tehnična Univerza v Grazu je ena od treh najstarejših tehničnih univerz v Avstriji.

Sestavlja jo 7 fakultet oz. 97 inštitutov. 

V projektu sodelujejo naslednji inštituti oz delovne skupine Fakultet za gradbeništvo in strojništvo:  

 

  • Raziskovalni poudarek delovne skupine »Tools and Forming« na Inštitutu za materiale, tehnike spajanja in preoblikovanja je na področju preoblikovalnih tehnik in orodij. Za zagotavljanje uporabnosti raziskovalnega dela, se orientirajo po specifičnih potrebah industrije. 
  • Inštitut za visoke gradnje, še posebej delovna skupina »Gradbene konstrukcije in fasadna tehnika« je sestavljena iz kompetentnih in izkušenih strokovnjakov na področju raziskav »Concrete Building Envelopes«, »Adaptive Building Envelopes«, kakor tudi »Metal Building Envelopes« 
  • Inštitut za ogrevalno tehniko sodeluje z delovno skupino »Energetsko učinkovite zgradbe« pri izdelavi trajnostnih strategij in računalniških programov za evalvacijo in optimizacijo zgradb. 

 

Glavne raziskovalne dejavnosti Inštituta za orodja in oblikovanje so tehnologija orodij in rezanje »(ultra) trdih« sestavnih delov ter procesi oblikovanja pločevine. Člani inštituta ne razpolagajo le z bogatimi izkušnjami na področju znanstvenega dela, temveč so s svojimi praktičnimi izkušnjami iz gospodarstva strokovnjaki tudi na področju načrtovanja in razvoja fasad.  

Inštitut za gradbeništvo in zlasti delovna skupina za gradbeno konstrukcijo in fasadno tehniko, pa je osredotočil svoje kompetence in izkušnje na raziskovalno področje »Concrete Building Envelopes«, »Adaptive Building Envelopes« ter »Metall Building Envelopes«. 

Osnovna korist iz naslova projekta je v povezovanju vseh vpletenih inštitutov TU Graz z industrijskimi podjetji s področja kovinske proizvodne tehnike in tehnike orodij. Praktična uporaba teoretičnega znanja bo pripeljala do spoznanj, do katerih z izključno znanstvenim pristopom ne bi bilo mogoče priti. Znanstvena spoznanja tega sodelovanja bomo objavili v nacionalnih in mednarodnih strokovnih časopisih ter na kongresih in seminarjih. Na ta način se na eni strani krepi s strani Tehnične Univerze definirano strokovno področje »Sustainable Systems« in na drugi strani zvišuje potencial za sodelovanje med podjetji in inštitucijami znanja. Kot nadaljnje prednosti sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom so spodbujanje novih tehnologij in odpiranje novih raziskovalnih tem. 

 

Sodelovanje na projektih 

 

Vključeni inštituti ne samo, da razpolagajo z znanstvenimi kompetencami, temveč so zaradi praktičnih izkušenj sodelavcev v gospodarstvu usposobljeni tudi na področju načrtovanja in razvoja fasad. Interdisciplinarno delo je že utečeno, saj sta interdisciplinarno sodelovala v projektu UNAB – Sustainable Designprocess & Integrated Facades. Glavna tema raziskovalnega projekta, ki je bil financiran s strani Zukunftsfonds Steiermark, je bil razvoj in koncipiranje energetsko aktivnih, samonosilnih fasadnih konstrukcij iz kovine. 

 

Več o Tehnični Univerzi Graz lahko preberete tukaj.

Kontaktna oseba

REGINA ECKHARD

 
REGINA ECKHARD

REGINA ECKHARD

»Projekt ABS Network ne samo, da nam omogoča inderdisciplinarne raziskave na visokem nivoju, ampak nam tudi daje možnost, da skupaj z industrijskim partnerjem iz druge države pripravljamo inovacijo.«