X
  • ABS Network

    Mreža znanja na področju učinkovitega koriščenja sončne energije

PRIMERI ODLIČNIH PRAKS – nepovratna sredstva

V Sloveniji so z evropskimi kohezijskimi sredstvi obdobja 2014-2020 podprli že na stotine projektov, programov ali javnih razpisov in skupaj spisali številne dobre zgodbe. To je le del uresničenih ...

Fasada hišo prvenstveno varuje pred okoljskimi vplivi

Sodobna in funkcionalna fasada hišo prvenstveno varuje pred okoljskimi vplivi. Napredek tehnologije in novi materiali so nedvomno povzročili velike premike v gradnji. Tako so tudi fasade, s katerimi...

[Razmišljajte izven okvirjev]

[Razmišljajte izven okvirjev] Inovativnost ima osrednje mesto v strategiji EU za spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja. Države članice naj bi do leta 2020 za raziskave in razvoj namenile 3 ...