Poznate INTERREG?

Poznate INTERREG?

Da bi zadostili smernicam skupne evropske kohezijske politike, ta stremi k enakomernemu oziroma uravnoteženemu razvoju celotne Evropske unije, prihajajo spodbude za čezmejno sodelovanje v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja. Čezmejno sodelovanje, znano tudi pod imenom INTERREG, podpira sodelovanje partnerjev na nivoju regij iz vsaj dveh različnih držav članic, ob kopenskih ali morskih mejah.

Programi podpirajo skupno reševanje izzivov, ki v sodobnem, globaliziranem svetu velikokrat presegajo nacionalne meje in kličejo po skupnem ukrepanju. Med temeljne cilje čezmejnih programov, financiranih tudi s strani EU spadajo:

  • Spodbujanje gospodarskega in socialnega razvoja na obmejnih območjih,
  • Reševanje skupnih izzivov na področju okolja, javnega zdravja, varnosti in zaščite,
  • Vzpostavitev boljših pogojev za mobilnost ljudi, blaga in kapitala.

Med prve cilje zagotovo spada tudi razvoj STAF panela, ki je plod trdega dela strokovnjakov slovenskega Taluma, avstrijskih raziskovalcev na Graški tehniški univerzi ter podprt s strani podjetja Tiko pro. Odličen projekt v iztekanju je dokaz, da se sodelovanje absolutno splača, hkrati pa služi kot primer dobre prakse.

Share