Ohlajanje in ogrevanja – kombinirajte z obstoječimi sistemi!

Ohlajanje in ogrevanja – kombinirajte z obstoječimi sistemi!

Izraba obnovljivih virov je ključna za ohranjanje okolja. Sončna energija kot obnovljiv vir v Sloveniji predstavlja velik potencial, ki ga bo v prihodnje potrebno čim bolj izkoristiti. Hkrati predstavlja največji delež med obnovljivimi viri v Sloveniji. 

Globalno segrevanje je neizpodbitna grožnja, ki zahteva takojšnjo pozornost in energetske rešitve, ki bodo čim bolj pozitivno vplivale na okolje. Da bi se težave najbolj učinkovito lotili, je pri ogrevanju ter ohlajanju poslopij pomembno kombinirati in poiskati optimalno rešitev. Sodobna dognanja kažejo, da se bo v prihodnje za reševanje energetskih potreb, nujno obračati h kombiniranim rešitvam. Roll bond absorberje, sodobno tehnološko rešitev – bo torej najbolj učinkovito uporabljati z že obstoječimi rešitvami v stavbah, denimo toplotnimi črpalkami, sistemi na biomaso ali geotermalnimi sistemi v osrednji Evropi. Na ta način bomo poleg energetskih prihrankov poskrbeli tudi za ohranjanje okolja, hkrati pa uporabnik ne bo rabil pregloboko seči v žep, še več, raziskave napovedujejo znatne prihranke.

 

Share