Gradbena simulacijska programska oprema za določanje potreb po energiji

Gradbena simulacijska programska oprema za določanje potreb po energiji

IDA-ICE je gradbena simulacijska programska oprema za določanje potreb po energiji in notranji klimi v eni ali več stavbah glede na podnebje. Na domači strani razvijalca programske opreme in distributerja EQUA (https://www.equa.se/de/ida-ice) je programska oprema opisana takole: "IDA ICE je inovativna in preverjena, podrobna, dinamična in multizonska simulacija platforma za ocenjevanje notranje klime in porabe energije v celotnih stavbah. Fizični modeli IDA ICE so najsodobnejše in najboljše trenutno razpoložljive podobe realnosti, ki jih je mogoče doseči z visoko stopnjo strinjanja z izmerjenimi podatki. IDA ICE na svetovnem trgu ponuja hkratne prilagoditve lokalnim trgom, kar vključuje prevajanje celotnega programskega vmesnika v številne jezike, podnebne podatke, standardne razširitve, dostopnost, prilagojena poročila in podatkovne baze izdelkov in materialov."

Med projektom ABS-Network, je bila med drugim oblikovana dvojna hiša (za vsako družino s pribl. 120 m² uporabnega bivalnega prostora) kot referenčni objekt za določitev energetskih prednosti različnih konfiguracij panelov STAF. Naslednja slika prikazuje 3D model dvojne hiše po vzoru IDA ICE z dvema 3,5 x 1,0 m STAF paneloma, integriranima v fasado. Tudi predmeti, ki obdajajo predmet, so narisani, da se določi senčenje, vendar brez coniranja notranjosti.

Termične karakteristike STAF plošče so preslikane z vnosom specifičnih parametrov karakteristik zbiralnika, ki so bili predhodno pridobljeni iz podatkov iz meritev in podrobnih CFD simulacij STAF plošče. Simulacije se izvajajo za območje Gradca z uporabo podatkov o podnebnih spremembah, pridobljenih iz izmerjenih vrednosti (na podlagi dejanskih podnebnih podatkov iz nedavne preteklosti). S tem modelom lahko panel STAF simuliramo skoraj realistično na virtualni ravni. Panel sodeluje s hišno tehnologijo stavbe (rezervoar za toplo vodo, ogrevalni sistem, lokalno omrežje daljinskega ogrevanja) in končno omogoča oceno prihrankov energije, ki jih je sicer treba pridobiti iz fosilnih goriv.

Share