Pozorni na tehnične zahteve!

Pozorni na tehnične zahteve!

Podjetje TALUM d.d., ki je izdelalo toplotni izmenjevalnik za solarni STAF panel, plod trdega dela in sodelovanja s TU Graz v okviru Interreg SI-AT, pri načrtovanju lansiranja na trg upošteva tudi direktive, tako evropske, kot tudi slovenske.

STAF paneli so modificirane sendvič plošče, sestavljene iz izolacijskega jedra, poliuretanske pene, redke mineralne volne ali ekspandiranega polistirena, ter dveh tankih nosilcev iz jeklenih ali aluminijastih plošč s kanali, po katerih se pretaka tekočina.

Da bi zadostili zahtevam trga, je potrebno najprej upoštevati Evropsko zakonodajo. Ta dovoljuje prosti pretok gradbenih proizvodov v Evropski uniji, nacionalna zakonodaja pa ureja gradnjo stavb in upošteva pravne značilnosti države, v kateri se nahajajo stavbe.

Za gradbene proizvode so skladno z uredbo EU usklajeni le osnovni gradbeni pogoji, te pa je potrebno določiti tudi v nacionalni gradbeni zakonodaji. Omenjena direktiva dovoljuje označevanje z oznako CE, kar je neke vrste potni list za dostop do notranjega evropskega trga.

Skladnost s to direktivo hkrati zagotavlja, da gradbeni objekti, v katere so vgrajeni izdelki, v času njihove življenjske dobe izpolnjujejo varnostne zahteve.

V Sloveniji to področje ureja Zakon o gradbenih delih, ki ga je potrebno dosledno upoštevati. Osnovne zahteve za objekte so: mehanska varnost in stabilnost, varstvo pred požarom, higiena in varovanje zdravja ter varstvo okolja, varnost pri uporabi, varstvo pred hrupom, varčevanje z energijo in toploto, univerzalna konstrukcija in uporaba stavbnih objektov ter trajnostna raba naravnih virov.

Share