ABS Network – preplet znanja med slovenskimi in avstrijskimi strokovnjaki

ABS Network – preplet znanja med slovenskimi in avstrijskimi strokovnjaki

Maribor, 10. 6. 2019 - Projekt ABS Network plete mrežo znanja med slovenskimi in avstrijskimi strokovnjaki na področju učinkovitega koriščenja sončne energije.

Projektna ekipa, ki jo sestavljajo člani s Tehnične Univerze v Grazu, podjetja Talum d.d. in podjetja Tiko Pro d.o.o., je združila moči in dve leti intenzivno sodelovala z namenom razvoja t. i. STAF panela, po drugi strani z namenom ustvarjanja in širjenja mreže znanja. Cilj projekta je bil analizirati obstoječe tehnične rešitve na področju izkoriščanja sončne energije pri stavbnih ovojih, združiti dobljena znanja s strani izobraževalnih institucij in industrije ter vzajemno oblikovati najnovejše tehnične predloge za izdelavo solarno termično aktiviranih fasadnih panelov.

 

KAJ JE STAF PANEL?

Solarno termično aktivirani fasadni panel – STAF panel – je inovativna rešitev za sisteme ogrevanja in ohlajanja. Kot kažejo raziskave, bo njegova montaža občutno vplivala predvsem na energetske stroške obstoječih stavb. Načrtuje se integralni način gradnje, saj ta omogoča dodatne funkcije stavbnega ovoja. Pri izdelavi se je veliko pozornosti namenilo tehnikam povezovanja plošč, izboru najprimernejših veziv in izolacijskih tehnik ter elementom, ki zagotavljajo dobavo tekočin v sistem (skladiščenje energije, črpalka). Fasadni paneli, kot jih napovedujejo izsledki projekta, so nadgradnja klasičnih panelov, ki delujejo po principu termične aktivacije in vsebujejo absorber. Ta sprejema sončno energijo in segreva tekočino v panelih. Ta se na podkonstrukcijo namesti kot predstoječa, ventilirana fasada.


STAF panel pa podkonstrukcije ne potrebuje, temveč je zasnovan samostoječe. Panel ima na zunanji strani dodatno integriran sončni absorber, ki ima funkcijo pridobivanja energije. Na notranji strani sistem prevzame funkcijo prostorskega uravnavanja temperature, tako da se na zunanji strani pridobljena energija s pomočjo vmesnega zbiralnika uporablja za ogrevanje v zimskih in hlajenje v poletnih mesecih.

 

ŠIRJENJE MREŽE ZNANJA

Prednosti mednarodne platforme, ki je nastala skozi projekt, so predvsem v učinkoviti mreži znanja, ki je plod strokovno podkovanih udeležencev v projektu.

Glavni cilj skupne platforme je povezovanje obstoječih raziskovalno-razvojnih inštitucij z industrijskim okoljem na področja raziskav in razvoja STAF-panelov.

Namen je zagotoviti pretok in krepitev R&R znanja, koriščenje R&R infrastrukture, izkoristiti potencial raziskovalcev in industrijskih praktičnih spoznanj, ki jih v drugi regiji ni. Največji delež infrastrukture za R&R, relevantne za to področje, je namreč strnjen v regionalnem središču Gradec, medtem ko je delež veliko nižji v Podravski regiji. Omenjena regija pa prednjači v industrijskem smislu, saj je tukaj močno razvita industrija aluminija in tehnologija za njegovo obdelavo.

 

Dr. Janko Ferčec, TALUM d.d.

Namen projekta je bil razviti demonstracijski oz. prototipni fasadni panel, na katerem smo razvijali meritve. Na teh smo videli ali ima ta panel potencial za širšo uporabo. In druga pomembna zadeva je bila, da smo ta panel razširjali skozi strokovne in znanstvene članke.

Mateja Sedlašek, TIKO PRO d.o.o.

Projekt ABS NETWORK gre h koncu. Zaključi se v juliju, trajal je 26 mesecev. V tem času sta TALUM d.d. in Tehnična univerza v Gradcu razvila inovacijo na področju učinkovite rabe energije, t. i. STAF panel – gre za solarno termično aktiviran fasadni panel. Če povem po domače – lahko bomo v prihodnosti na naše hiše namesto fasade namestili te panele, ki bodo dodatno oz. podporno delovali pri ogrevanju in hlajenju stavb.

 

Ekipa slovenskih in avstrijskih strokovnjakov je pri raziskovanju inštalacije toplotnih panelov izračunala, kakšen odstotek potreb po toploti lahko z njimi pokrijemo, če jih kombiniramo z obstoječim sistemom ogrevanja. Povprečna enodružinska hiša s približno šestimi paneli pokrije 30 % potreb, z enajstimi okrog 50 %, z enaindvajsetimi pa kar 80 % vseh potreb.

Tehniška univerza v Gradcu, Talum d.d. ter TIKO PRO d.o.o. so se v zadnjih 26 mesecih trudili temeljito analizirati obstoječe tehnične rešitve s področja izkoriščanja sončne energije pri stavbnih ovojih. Spremljanje razvoja in temeljita analiza sta nujna pri snovanju inovativnih rešitev, ki predstavljajo revolucijo na omenjenem področju.

Za dodatne informacije vam je na voljo Mateja Sedlašek - 070 212 985 ali e-pošti mateja@tiko-pro.si.

Share