26 skupnih mesecev

26 skupnih mesecev

Zadnjih 26 mesecev smo se glavni akterji projekta, Tehniška univerza v Gradcu, Talum d.d. ter TIKO pro d.o.o. trudili kar najbolj temeljito analizirati obstoječe tehnične rešitve s področja izkoriščanja sončne energije pri stavbnih ovojih. Spremljanje razvoja in temeljita analiza sta nujna pri snovanju inovativnih rešitev, ki pravzaprav predstavljajo revolucijo na omenjenem področju.

Prednosti naše čezmejne platforme, ki smo jo ustvarjali preko celega projekta, so predvsem v učinkoviti mreži znanja, ki je plod strokovno podkovanih akterjev iz vrst vsakega od udeležencev. Glavni cilj naše skupne platforme je povezovane obstoječih raziskovalno-razvojnih inštitucij z industrijskim okoljem na področja raziskav in razvoja STAF-panelov. Naš namen je zagotoviti pretok in krepitev R&R znanja, koriščenje R&R infrastrukture, izkoristiti potencial raziskovalcev in industrijskih praktičnih spoznanj, ki jih v drugi regiji ni. Največji delež infrastrukture za R&R, relevantne za naše področje, je namreč strnjen v regionalnem središču Gradec, medtem ko je delež veliko nižji v Podravski regiji. Omenjena regija pa prednjači v industrijskem smislu, saj je tukaj močno razvita industrija aluminija in tehnologija za njegovo obdelavo.

Poleg prototipa, ki je cilj projekta, so pomembni tudi predlogi vključitve novih aktivnih solarnih fasad na območje obeh regij, ki sodelujeta v projektu.

Share