X
  • ABS Network

    Mreža znanja na področju učinkovitega koriščenja sončne energije

Solarni STAF panel pod drobnogledom

Solarno termično aktivirani fasadni panel – STAF panel – je inovativna rešitev za sisteme ogrevanja in ohlajanja. Načrtujemo, da bo njegova montaža občutno vplivala predvsem na energetske stroš...

Zanesljivo k zaključku projekta

Zavedamo se, da so prav inovacije ključne v razvoju in narekujejo našo prihodnost. S strani institucij na trg še zmeraj prehaja občutno premalo inovacij, kar kliče po alternativnih rešitvah. Pra...

Dodatne prednosti fasadnih panelov

Trendi kažejo, da bo v prihodnjih desetletjih ključno čim bolj izkoristiti obnovljive vire energije. Poleg občutno zmanjšanega ogljičnega odtisa pa uporaba sodobnih tehnologij prinaša še druge...