O projektu

Projekt ABS Network plete mrežo znanja med slovenskimi in avstrijskimi strokovnjaki na področju učinkovitega koriščenja sončne energije. 

Projektna ekipa, ki jo sestavljajo člani iz Tehnične Univerze v Grazu, podjetja Talum d.d. in podjetja Tiko Pro d.o.o., bo združila moči in dve leti intenzivno sodelovala  po eni strani z namenom razvoja t.i. STAF panela, po drugi strani z namenom ustvarjanja in širjenja Mreže znanja. 

Temeljni cilj projekta je razvoj solarno termično aktiviranega fasadnega panela (STAF-panel), ki učinkovito koristi sončno energijo.  

Tehnološka inovacija bo nastala na podlagi združevanja znanja  znanje s področja tehnologij preoblikovanja bo prispevalo podjetje Talum d.d., znanje s področja fasadnih tehnologij pa Tehnična Univerza Graz. Za razširjanje znanja in rezultatov projekta ter širše povezovanje zainteresiranih deležnikov iz stroke v t.i. mrežo znanja pa bo poskrbelo podjetje Tiko Pro d.o.o. 

Projekt tako s prenosom znanja, krepitvijo raziskav in razvoja, rabo raziskovalno razvojne infrastrukture ter prenosom in izvajanjem rešitev na področju inovativnih raziskovalno razvojnih rešitev prispeva k izboljšanju čezmejnega sodelovanja in konkurenčnosti relevantnih deležnikov v programski regiji. 

Interdisciplinarni pristop k projektu pa bo omogočil tudi nadaljnja projektna sodelovanja in spodbujal oblikovanje novih čezmejnih konzorcijev. 

 

STAF - panel 

 

STAF-panel ali solarno termično aktivirani fasadni panel je inovacija, ki za zniževanje energetskih potreb stavb učinkovito koristi sončno energijo. Njegov načrtovan integralni način gradnje bo omogočil integracijo dodatnih funkcij v stavbni ovoj. S termičnim aktiviranjem fasade (pridobivanje energije, ogrevanje in hlajenje) se bo lahko izboljšala  energijska bilanca stavb. 

Projekt predvideva izdelavo prototipa STAF-panela in v zadnji fazi projekta še pripravo predloga za njegovo uvedbo v praksi na področju programske regije. 

 

Meža znanja 

 

Mreža znanja bo omogočala povezovanje kompetentnih razvojnih partnerjev v programski regiji s področja obnovljivih virov energije in povezanih sektorjev (gradbeništvo, arhitektura, strojništvo, itd.). Ob spleti platformi bodo poslovna srečanja, namenjena omenjeni ciljni skupini, še dodatno okrepila povezovanje med predstavniki industrije, institucijami znanja in študenti  v programski regiji.