Talum d.d. je podjetje z dolgoletno tradicijo proizvodnje primarnega aluminija in aluminijastih izdelkov.

S tehnologijo "roll bond" na področju izparilnikov imajo dolgoletne izkušnje.

Talum d.d. je podjetje z dolgoletno tradicijo proizvodnje primarnega aluminija in aluminijastih izdelkov. Podjetje ima dolgoletne izkušnje na področju proizvodnje izparilnikov za hladilniško tehniko s tehnologijo ''roll bond''. S to tehnologijo razvijajo in proizvajajo solarne komponente v hibridnih foto-voltaičnih sistemih. Pri razvoju sodeluje s podjetji v Evropi, ki se ukvarjajo z trajnostnim razvojem izdelkov za koriščenje energije iz Sonca. S stalnim sodelovanjem z inštitucijami znanja v regiji in izven države poskuša podjetje Talum slediti smernicam v razvoju takšnih proizvodov. Na področju prenosnikov toplote za koriščenje sončne energije smo sami izpopolnili metodiko raziskav in izdelali opremo za osnovna testiranja proizvodov. 

 

Sodelovanje na projektih 

 

Talum d.d. je sodeloval v mednarodnem projektu čezmejne mreže znanja za izboljšanje produktivnosti v poslovanju in industriji obdelave kovin - Slovenija in Južna Gradiščanska »Metal knowledge network« (MKN). Namen projekta je bil strukturirana izmenjava in iskanje znanj industrijskih proizvodnih procesov podjetij, ki so povezana z avtomobilsko industrijo, saj se le ti srečujejo s podobnimi izzivi v upravljanju in prenosu znanj na korporacijski in medkulturni ravni. Cilj projekta je bil izgradnja e – vsebin s pomočjo strokovnjakov iz različnih problemskih področij, ki kreirajo medpodjetniško podatkovno bazo. 

 

Več o podjetju Talum lahko preberete tukaj.

Kontaktna oseba

MJanko Ferčec

 
Janko Ferčec

JANKO FERČEC

»Za nas projekt ABS-Network predstavlja odlično priložnost za mreženje nas raziskovalcev v podjetju in raziskovalcev iz Tehnične Univerze v Gradcu. V sklopu projekta si bomo izmenjali znanja in izkušnje iz raziskovalno-razvojnega dela. V skupnem konzorciju bomo razvili in izdelali demonstracijski solarno termično aktivirani fasadni panel katerega bomo uporabili za predstavitve in promocije izdelka širši in strokovni javnosti. Naše podjetje bo imelo s sodelovanjem v tem projektu veliko pozitivnih učinkov, saj bomo s skupnim razvojem izdelka uporabljali sodobno raziskovalno-razvojno opremo. Hkrati bomo dobivali povratne informacije o lastnostih izdelka od potencialnih uporabnikov.«