FASADA KOT NALOŽBA

FASADA KOT NALOŽBA

Kar 78% porabljene energije v gospodinjstvu izhaja iz naslova ogrevanja. Največ toplote oziroma energije uide skozi zidove. Kar 35%. Zato je pri varčevanju z energenti poleg vseh ostalih ukrepov, ki jih ne gre podcenjevati, zelo pomebna tudi izolacijska kakovost vaše fasade. S pametno naložbo v dobro izolacijo se bo ta pomebna postavka vašega družinskega proračuna zmanjšala.

Preletimo povprečne številke:

Pregled toplotnih izgub pokaže, da so pri neizoliranem objektu za kar 70 % toplotnih izgub odgovorni zunanji zidovi in postrešje. Okna in tla imajo 25 % delež v celotnih zgodbi. Po vgradnji fasadnega sistema z izolacijo pa se toplotne izgube na objektu prerazporedijo. Novo stanje je tako: največji delež prenosa izgubljene toplote sedaj poteka prek oken, okrog 40 %. Delež zunanjih zidov in strehe pa se posledično zniža in znaša približno 45 %.

Da bi rešili to težavo in hkrati z sonaravnim delovanjem prihranili tudi kakšen vaš evro, partnerji projekta ABS-Network razvijajo STAF-panel. Temeljni cilj projekta je razvoj solarno termično aktiviranega fasadnega panela (STAF-panel), ki bo poleg izolacijske vloge še učinkovito koristil sončno energijo. 

Share