Podjetje Tiko Pro je uveljavljeno, uspešno svetovalno podjetje, ki se na eni strani ukvarja s

pripravo projektne dokumentacije za pridobivanje nacionalnih in EU sredstev za podjetja, na drugi

strani pa se ukvarja s projektnim vodenjem in poročanjem.

Podjetje Tiko Pro je uveljavljeno, uspešno svetovalno podjetje, ki se na eni strani ukvarja s pripravo projektne dokumentacije za pridobivanje nacionalnih in EU sredstev za podjetja, na drugi strani pa s projektnim vodenjem in poročanjem.

Tiko Pro svojim partnerjem zagotavlja kakovostno pripravo projektne dokumentacije, pomoč pri vodenju izvajanja projektov in pripravo potrebnih poročil.

Podjetje beleži bogate izkušnje tako na nacionalni kot na mednarodni ravni – v svojem portfelju pa ima številne odobrene nacionalne in EU projekte ter večje število projektov z naslova projektnega vodenja in poročanja.

Na svojo referenčno listo uvršča več kot 390 poslovnih partnerjev in strank, ponaša pa se s 87 % uspešnostjo pri prijavi na razpise.

V sklopu projektnega vodenja je podjetje skozi leta med drugm izvedlo številne P.R. aktivnosti in celostne marketinške akcije ter organiziralo mnogo raznovrstnih dogodkov.  

 

Sodelovanje na projektih 

 

Podjetje Tiko Pro je sodelovalo v številnih projektih – med bolj relevantnimi, glede na projekt ABS Network, so projekti iz programov:  

  • Life+, 
  • Circular economy, 
  • Interreg Mediteran, 
  • Interreg Danube in 
  • Projekt 310 na temo Učinkovite rabe energije in Uporabo obnovljivih virov energije.

 

Več o podjetju Tiko Pro lahko najdete tukaj.

Kontaktna oseba

Mateja Kramberger

 
Mateja Kramberger

MATEJA KRAMBERGER

»Vesela sem, da sem del nove čezmejne zgodbe o uspehu in da bomo lahko pripomogli  k sodelovanju med podjetniki in raziskovalci.«