POMEMBNOST EU DIREKTIV

POMEMBNOST EU DIREKTIV

Da bi zagotovili dosledno visoko kakovost konstrukcij, je nujno izpolnjevati veliko število zahtev. Te so šifrirane po prednostnih nalogah EU, direktivah EU, nacionalnih zakonih, evropskih in nacionalnih standardih ter tehničnih predpisih (na primer tehničnih pravilih ali tehničnih informacijah).

Na področju gradbeništva je treba v zvezi s tem omeniti uredbo EU o gradbenih proizvodih, ki ustvarja usklajene pogoje za trženje gradbenih proizvodov po vsej EU. Preden je gradbeni proizvod na voljo na trgu EU, je treba pripraviti "izjavo o zmogljivosti". V uredbi EU o gradbenih proizvodih z 9. marca 2011 je bila opredeljena tudi osnovna zahteva za strukture, ki morajo biti primerne za njihovo predvideno uporabo kot celoto in v njegovih delih, pri čemer se upoštevata zlasti zdravje in varnost oseb, vključenih v celoten življenjski cikel del. Strukture morajo izpolnjevati te osnovne zahteve: mehanska trdnost in stabilnost, požarna zaščita, higiena, zdravje in varstvo okolja, varnost in dostopnost med uporabo, zvočna izolacija, varčevanje z energijo in toplotna zaščita ter trajnostna raba naravnega vira.

 

V nasprotju s predpisi EU direktive EU niso neposredno učinkovite in zavezujoče, vendar jih mora nacionalna zakonodaja prenesti, da bi bila učinkovita. Na posamezne države članice je, kako izvajajo direktive. Če pa direktiva zahteva uvedbo posebnih pravic ali obveznosti mora nacionalna zakonodaja, ki je namenjena njihovemu izvajanju, ustvariti posebne pravice ali obveznosti.

Na področju gradbeništva je treba omeniti Direktivo EU o zgradbah 2002/91 / ES o energetski učinkovitosti stavb, znan tudi kot Direktiva o energetski učinkovitosti ali Direktiva EU o stavbah. Ker se približno ena tretjina porabe energije v Evropski uniji izteka v gradbeni sektor (pri ogrevanju prostora ali hlajenju prostora, ogrevanju vode in razsvetljavi), je Direktiva EU o zgradbah namenjena povečanju energetske učinkovitosti stavb. EU si je zastavila cilj, da do leta 2020 prihrani 20 % porabe primarne energije. Da bi dosegli ta cilj, je treba zmanjšati porabo energije v stavbah v Evropi.

Share