Vizija trajnostnega razvoja

Vizija trajnostnega razvoja

Trajnost in stremljenje k trajnostnemu razvoju bi morda najlažje opisali z definicijo norveške političarke Brundtlandove, ki pove »Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe.« Če strategija trajnostnega razvoja sloni na treh stebrih:

  • Gospodarskem razvoju
  • Socialnem razvoju in
  • Varstvu okolja

Razvoj STAF panela zadeva predvsem prvo in zadnjo postavko, posredno pa zagotovo tudi srednjo, torej socialni razvoj. Pomembno vlogo v samem procesu, je zagotovo pripisati tudi čezmenjemu sodelovanju.

Sončna energija in trajnost

Sončno sevanje je trajen vir energije, ki ga narava izkorišča od samih začetkov. Zaradi stalne jedrske fuzije sonce oddaja energijo, pri čemer se vodik spreminja v helij. Letna količina sončne energije, ki pade na zemljo, letno potrebo po primarni energiji presega za kar osem tisoč krat. Pretvorba sončne energije v električno- fotovoltaika, predstavlja čist in zanesljiv način pridobivanja energije. Proizvodnja elektrike na tak način je okolju prijazna, ne povzroča emisij ali hrupa. Omenjeno izpostavlja izjemno trajnostno naravnanost takega pridobivanja energije. Možnosti pa nakazujejo tudi polje možnosti za nadaljnje raziskave.

Share