Avstrija je četrta najuspešnejša država na instrumentu MSP

Avstrija je četrta najuspešnejša država na instrumentu MSP

Mala in srednja podjetja iz Islandije, Švice, Irske, Avstrije in Danske so najučinkovitejša pri vložitvi vloge za instrument MSP (Mala in Srednja Podjetja). Pritegnil je mlada podjetja, ki spoznavajo izzive trgov kot tudi že dolgo obstoječa družinska podjetja, kjer nova generacija lastnikov išče inovacije, da ostanejo konkurenčni. Storitveno usmerjena podjetja pridejo v instrument MSP, da bi na trg lansirala svoj prvi izdelek.  Kot omenjeno so države, ki so najbolj uspešne pri uporabi instrumenta MSP z najvišjimi stopnjami uspešnosti Islandija (18%), Švica (14%), Irska (11%), Avstrija (11%) in Danska (11% ).

Share