CILJI IN LASTNOSTI  PROJEKTA

CILJI IN LASTNOSTI PROJEKTA

Cilj je analiza obstoječih tehničnih rešitev na področju izkoriščanja sončne energije pri stavbnih ovojih, združiti dobljena znanja s strani institucij znanja in industrije, vzajemno oblikovati najnovejše tehnične predloge za izdelavo solarno termično aktiviranih fasadnih panelov in izdelati demonstracijski panel, ki ga bomo na poslovnih srečanjih med institucijami znanja in industrijo prikazovali kot primer dobre prakse »sodelovanja industrije in institucij znanja na področju izdelave sodobnih rešitev z izkoriščanjem sončne energije v gradbeništvu«.

1 prototip

3 projektni partnerji

Čas trajanja 26 mesecev

80 podjetij, vključenih v Mrežo znanja

30 visokošolskih učiteljev

300 udeležencev dogodkov

Share