Zrakotesnost in STAF-paneli

Zrakotesnost in STAF-paneli

Skladnost z največjim dopustnim zračnim menjalnikom stavbe se preverja po vgradnji s pomočjo preizkusa »Blower-Door-Tests« oziroma prepiha skozi vrata. V bistvu so komponente ovoja stavbe konvekcijsko zaščitene in same po sebi za zrak nepropustne. Na obeh straneh namreč STAF-panel sestavlja jeklena plošča. V zvezi s tem je treba opozoriti, da je določeno prepustnost zraka nujno ohraniti. Ta je definirana s koeficientom nujne prepustnosti.

Share