Slovensko-avstrijsko partnerstvo z odločilnim korakom k zasledovanju ciljev projekta – razvoju solarno termično aktivnega fasadnega panela (STAF-panel)

Slovensko-avstrijsko partnerstvo z odločilnim korakom k zasledovanju ciljev projekta – razvoju solarno termično aktivnega fasadnega panela (STAF-panel)

Projekt ABS – Network, ki je s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru programa Interreg SI-AT, prejel sofinanciranje Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 690.164 eur, je v začetku meseca junija pričel s prvimi aktivnostmi, ki bodo vodile k razvoju tehnološke inovacije s področja koriščenja sončne energije v povezavi z energetskimi potrebami stavb.

Raziskave, podprte s številnimi simulacijami, vztrajno iskanje rešitev in nadgradenj, testiranja ter prenos znanja v prakso, bodo naslednji dve leti spremljali partnerje projekta, ki bodo zasledovali cilj izdelave prototipa solarno termično aktiviranega fasadnega panela.

 

soncni_paneli

 

Na prvem delovnem (»kick off«) sestanku, ki je potekal v začetku junija v Grazu, smo projektni partnerji s Tehnične Univerze v Grazu, podjetja Talum d.d. Kidričevo in podjetja Tiko Pro d.o.o. pričeli s prvimi aktivnostmi projekta.

Projekt ABS – Network ima širšo dodano vrednost - ne samo, da obeta tehnološko rešitev s področja obnovljivih virov energije, ki bo izboljšala energijsko bilanco stavb, omogočil bo tudi prenos znanja, regijsko povezovanje in sodelovanje akterjev iz dveh sosednjih držav. 

Pomemben rezultat projekta bo torej tudi t.i. mreža znanja, ki bo podprta z raznovrstnimi poslovnimi dogodki in bo omogočala povezovanje podjetij ter akademskih institucij s področja programske regije (Slovenija – Avstrija), z namenom skupnega sodelovanja in možnostjo kreiranja razvojnih partnerstev v prihodnosti.

Interdisciplinarnost projektnega partnerstva ABS – Network je zastavljeno na način, da združuje kompetence in znanja v obliko, ki do sedaj v programski regiji ni obstajala – zato se obetov 18-mesečnega razvojno-raziskovalnega sodelovanja in razširjanja rezultatov v projektni ekipi izjemno veselimo.

Prve podrobnejše informacije o poteku projekta, njegovi vsebini in aktivnostih, bo javnost lahko izvedela ob koncu poletja na tiskovni konferenci, ki bo potekala v Grazu, v organizaciji projektne ekipe ABS – Network.

Share