Projekt ABS Network prejel finančno podporo v okviru programa Interreg V-A SI-AT

Projekt ABS Network prejel finančno podporo v okviru programa Interreg V-A SI-AT

V družbi Tehnične Univerze Graz ter podjetja Talum d.d. Kidričevo smo ponosni partner na raziskovalno razvojnem projektu, ki je dobil odobreno sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru programa Interreg V-A Slovenija - Avstrija. Na drugi rok je prispelo 73 projektnih vlog od katerih je bilo le 10 odobrenih (med njimi tudi naša prijava). Sofinanciranje ESRR znaša 85% upravičenih stroškov projekta.

Temeljni cilj projekta je razvoj solarno termično aktiviranega fasadnega panela (STAF-panel), ki za zniževanje energetskih potreb stavb učinkovito koristi sončno energijo. Tehnološka inovacija je v združevanju roll-bonding tehnologije industrijskega partnerja Talum z znanjem s področja tehnologij preoblikovanja in fasadne tehnologije Tehnične Univerze Graz.

Integralni način gradnje omogoča integracijo dodatnih funkcij v stavbni ovoj. S termičnim aktiviranjem fasade (pridobivanje energije, ogrevanje in hlajenje) se izboljšuje energijska bilanca stavb. Output projekta je na eni strani razvoj prototipa STAF-panela in na drugi strani povezovanje kompetentnih razvojnih partnerjev programske regije s področja obnovljivih virov energije in povezanih sektorjev (gradbeništvo, arhitektura, strojništvo) v mrežo znanja.

Projekt tako s prenosom znanja, krepitvijo R&I, rabo R&R infrastrukture ter prenosom in izvajanjem rešitev na področju inovativnih R&R rešitev prispeva k izboljšanju čezmejnega sodelovanja in konkurenčnosti relevantnih deležnikov na zgoraj omenjenih področjih. Outputi projekta bodo koristili predstavnikom industrije in inštitucijam znanja ter študentom v programski regiji, za katere bomo organizirali poslovna srečanja.

V okviru zadnje faze projekta se bodo na osnovi novih tehničnih in konceptualnih znanj na področju izdelave solarno termično aktiviranih fasadnih panelov pripravili skupni predlogi za njihovo uvedbo v programski regiji. Naš interdisciplinarni pristop bo omogočil nadaljnja projektna sodelovanja in spodbujal oblikovanje novih čezmejnih konzorcijev. Edinstvenost projektnega partnerstva je v združevanju kompetenc in znanja, ki v programski regiji v tej obliki še ne obstaja.

Več o programu V-A Slovenija - Avstrija TUKAJ. O poteku projekta vas bomo obvestili in bomo veseli tudi vašega aktivnega sodelovanja. Preko delavnic bomo podjetjem in zainteresiranim posameznikom omogočili mreženje z inovativnimi podjetji iz Avstrije. 

Share