Sončna energija in fasade

Sončna energija in fasade

V zadnjih letih se trend okoljskih politik in gradbeništva intenzivno premika v smeri uporabe sončne energije in drugih obnovljivih virov. Solarne tehnologije v tem aspektu igrajo odločilno vlogo in kar je še pomembneje, imajo veliko konkurenčno prednost.

Zmanjševanje porabe fosilnih goriv, je nedvomno tista smernica, na katero širša družba gleda z odobravanjem in jo spodbja – v prid temu govorijo številne direktive in usmeritve, tako na svetovnem, evropskem, nacionalnem in ne nazadnje tudi v lokalnem okolju.

Prednost solarnih tehnologij pa se ob očitni prednosti - alternativni možnosti pridobivanja energije - odraža tudi v dodani vrednosti, ki jo predstavlja za uporabnika .

Ne glede na morebitni večji vložek v začetno investicijo, se, kakor govori praksa, v srednjeročnem in dolgoročnem obdobju vlaganje v solarne tehnologije za investitorja obrestuje. Solarni sistemi imajo namreč sledeče odločilne prednosti:

1. Prihranek denarja za električno energijo - prihranite lahko pri stroških električne energije in pridobite finančno podporo za vgradnjo solarnih sistemov

2. Zaslužek – sicer je odvisno od nacionalnih predpisov, ampak dobite lahko bodisi davčne olajšave, ali subvencije

3. Varovanje okolja - prispevate k zmanjševanju ogljičnega odtisa

4. Vrednost stavbe - solarni sistem lahko poveča celotno vrednost stavbe

5. Prihranek - ni veliko dodatnih stroškov za vzdrževanje solarnih sistemov

 

Ko pomislimo na solarno energijo, najprej pomislimo na celilce, ki so nameščene na strehi ali na vodoravnih površinah – tehnologija pa je v tej smeri že naredila korak dlje - na trgu namreč lahko lahko že najdemo fotovoltaične fasade.

Špansko-ameriško podjetje je trgu že ponudilo tovrstno rešitev – v svojem portfoliju ponujajo ventilacijski fotovoltaični fasadni in strešni sistem. Le-ta ima nesporno estetsko vrednost, izjemne lastnosti toplotne izolacije in, istočasno, ustvarja električno energijo, ki se porabi v isti stavbi. Po navedbah proizvajalca, se zmanjša poraba energije stavbe za do 40 %; odvisno od usmeritve in lokacije stavbe. Fasada lahko s fotovoltaično tehnologijo priozvede med 20-40 kW / h električne energije na kvadratni meter na leto. (Vir: www.onyxsolar.com)

Prostora za razvoj fasadnih sistemov je še veliko in v smeri napredka gre tudi solarno aktiviran fasadni panel, ki bo v obliki prototipa eden izmed rezultatov projekta ABS Network. H klasičnim prednostim solarno podprtega fasanega panela dodaja še nepogrešljiv vidik učinkovitega izkoristka akumulirane energije - sončna energija, zbrana v fasadnem panelu, se bo namreč porabila za podporo sistemu ogrevanja / hlajenja in izolaciji stavbe.

Rešitev, ki jo bo ponudil projekt ABS Network bo tako naredila še en korak k napredku – prispevala bo k nadaljnjemu razvoj in inovacijam multifunkcionalnih fasadnih rešitev za stavbe.

Share