Možna uporaba STAF-panelov v povezavi s tehnologijo toplotnih črpalk

Možna uporaba STAF-panelov v povezavi s tehnologijo toplotnih črpalk

Na slikah smo prikazali možno uporabe STAF-panelov v povezavi s tehnologijo toplotnih črpalk. Rezultati kažejo, da je uporaba STAF-panelov iz termodinamične, ekološke in gospodarske perspektive zelo zanimiva.

• Izvedene so bile številne CFD simulacije za analizo toplotnega obnašanja in določitev toplotne moči STAF-panelov. V simulacijah se je mešanica z vodnim glikolom segrevala v STAF-panelu z dimenzijami 3,5 x 1,0 x 0,15 m do 48,2 ° C. Maksimalna toplotna moč je bila približno 3,9 kW. Zunanja temperatura in veter imata zelo močen vpliv na toplotno obnašanje in moč. Če je temperatura okolice višja od povprečne površinske temperature zunanje plošče, se tekočina dodatno segreje. Na žalost se toplotna izguba absorberja poveča, ko se temperatura okolja zmanjša. Izguba toplote pri nizkih temperaturah okolja se lahko zmanjša z namestitvijo steklenih pokrovov za absorber.

• V okviru projekta »ABS-Network SIAT 125«  bo izvedena nadaljnja toplotna in strukturna analiza STAF-panela, da bi optimizirali celotno konstrukcijo in izboljšali toplotno moč. Poleg tega bodo v Grazu na UTG izvedeni testi na prostem za primerjavo toplotnega obnašanja najbolj obetavnih absorpcijskih geometrij plošče STAF v realnih klimatskih pogojih.

Share