PRIMERI ODLIČNIH PRAKS – nepovratna sredstva

PRIMERI ODLIČNIH PRAKS – nepovratna sredstva

V Sloveniji so z evropskimi kohezijskimi sredstvi obdobja 2014-2020 podprli že na stotine projektov, programov ali javnih razpisov in skupaj spisali številne dobre zgodbe. To je le del uresničenih projektov, prek katerih želimo prikazati, da zaradi evropskih sredstev v Sloveniji živimo boljše in lepše na številnih področjih. 

 

Interreg je spodbujevalec regionalnega razvoja. Izmenjava izkušenj, ki prispevajo k izboljšanju politike za regionalni razvoj, zlasti programov strukturnih skladov evropske kohezijske politike. 30 držav 28 držav članic, Švica in Norveška njem sodeluje 30 držav: 30 držav članic EU in Švica ter Norveška.

Program je tematsko osredotočen:

1. Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije

2. Konkurenčnost MSP

3. Nizkoogljično gospodarstvo

4. Okolje in učinkovita raba virov

 

Osnovno orodje programa je zbiranje, analiziranje, razširjanje in prenos izkušenj in dobrih praks pri oblikovanju in izvajanju javnih politik.

Značilnost projektov:

Definicija § Partnerji iz različnih držav skupaj obravnavajo problematiko na področju regionalnega razvoja, ki je skupna vsem (v okviru prioritet programa)…

Cilj § … povečati uspešnost instrumentov regionalne politike v regijah, ki sodelujejo v projektu (še zlasti v okviru programov Naložbe za rast in delovna mesta)

 

Izvajanje v dveh fazah

  1. FAZA: Izmenjava izkušenj na ravni politik (2 do 3 leta), ki se zaključi z oblikovanjem 1 akcijskega načrta na regijo.
  2. FAZA: Spremljanje izvajanja akcijskega načrta (1 leto) + možne pilotne aktivnosti.

 

PRIMERA

PRVI IZZIV: Skoraj 3000 mladih se je do sedaj zaposlilo s pomočjo programa Prvi izziv. Program je delodajalcem omogočil subvencijo 7.250 EUR za najmanj 15-mesečno zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije, ki še niso dopolnili 30 let. To je mladim omogočilo izboljšanje dostopa do čim prejšnje in kakovostne zaposlitve, pa tudi možnosti za njihovo nadaljnjo zaposlitev.

 

LJUBLJANA Z ENERGETSKO OBNOVO STAVB PRIHRANI MILIJON EVROV LETNO

V Ljubljani so nedavno končali prvi del projekta energetske obnove stavb, ki ga občina izvaja v javno-zasebnem partnerstvu. Projekt obnove 48 objektov je bil vreden 15 milijonov evrov, z njim pa so stroške za energijo in upravljanje teh objektov po navedbah zasebnih partnerjev znižali za milijon evrov letno.

Gre za prvi del obsežne energetske sanacije občinskih stavb v sklopu energetskega pogodbeništva, ki so jo na občini začeli lani in končali septembra letos. V sklopu projekta, ki je podprt z evropskimi kohezijskimi sredstvi, so prenovili kar 34 ljubljanskih šol in vrtcev, nekatere stavbe, v katerih imajo prostore enote Zdravstvenega doma Ljubljana ali mestna uprava, v prenovo pa so bili med drugim vključeni tudi centralno kopališče v Tivoliju, Hala Tivoli, dvorana športnega parka na Kodeljevem, strelišče na Rudniku in bežigrajska enota Mestne knjižnice Ljubljana.

Share