[Razmišljajte izven okvirjev]

[Razmišljajte izven okvirjev]

[Razmišljajte izven okvirjev] Inovativnost ima osrednje mesto v strategiji EU za spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja. Države članice naj bi do leta 2020 za raziskave in razvoj namenile 3 % svojega BDP (od tega 1 % javnih sredstev in 2 % naložb zasebnega sektorja), kar bi v EU ustvarilo 3,7 milijona novih delovnih mest in povečalo letni BDP za skoraj 800 milijard evrov. Bodite del uspešnih zgodb tudi z evropskimi sredstvi piše pozitivne rezultate. Spremljajte nas in se nam pridružite na kakšnem izmed dogodkov.

 

Tukaj pa spomini prvega srečanja

 

Maribor, 05. junij 2018; Projekt ABS Network plete mrežo znanja med slovenskimi in avstrijskimi strokovnjaki na področju učinkovitega koriščenja sončne energije. Na prvem izmed petih ABS Network dogodkov smo tokrat projektni partnerji kot tematiko predstavili  primer dobre prakse sodelovanja med podjetjem in univerzo, ter predstavili možnosti, kako do nepovratnih sredstev za raziskovalno-razvojne projekte. Več kot 50 strokovnjakov iz področja energetike, strojništva, ter ostalih razvojno usmerjenih podjetij so na dogodku spletli mrežo trdnih poslovnih vezi.

V Sloveniji je tematika pridobivanja nepovratnih sredstev v zadnjih letih dosegla vrhunec. V podjetju TIKO PRO nam je Kristina Kočet, direktorica podjetja, predstavila, kako so v zadnjih 9-ih letih dosegali vrednost vseh odobrenih projektov v skupni vrednosti kar 102.936.598,64 EUR. Zabeležili so kar 800 odobrenih projektov, med katerimi niso delovali le v Sloveniji, temveč so stremeli tudi k povezovanju mednarodnih projektov.

Share