SIMULACIJA JE DEL PROCESA IZDELAVE STAF-PANELA

SIMULACIJA JE DEL PROCESA IZDELAVE STAF-PANELA

Simulacija proizvodnega procesa plošč se izvede zato, da bi lahko natančno napovedali geometrijo kanala. Ta geometrija je osnova za vse nadaljnje izračune toplote in pretoka.

Te prve simulacije smo izračunali s stalnim povečanjem tlaka na celotni površini kanala ... trenutno pa se uporablja tudi še bolj realistični model, v katerem se upošteva oblikovanje s plinom.

PROCES IZDELAVE STAF-PANELA - VIDEO 1

PROCES IZDELAVE STAF-PANELA - VIDEO 2

PROCES IZDELAVE STAF-PANELA - VIDEO 3

Share