Umestitev v program Interreg Slovenija-Avstrija

Program sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija (Interreg V-A Slovenija-Avstrija / Slovenia-Austria / Slowenien-Österreich) je program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij. 

  • Prednostna os: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij 

  • Programski specifični cilj: Krepitev raziskav in inovacij na tehnoloških in gospodarskih področij s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki 

  • Akronim in naslov projekta: ABS-Network  Aluminium Building Skins  Energy Active Facades Network  

  • Številka projekta: 125 

  • Vodilni partner: Technische Universität Graz 

  • Trajanje projekta: 26 mesecev (1. 6. 2017  31. 7. 2019) 

Več o programu lahko preberete tukaj.