Rezultati projekta

Projekt ABS - Network je dve leti trajajoči pojekt, z dvema glavnima, končnima ciljema ter s številnimi manjšimi in etapnimi cilji. Ob zasledovanju uspešne izdelave prototipa STAF panela in Mreže znanja, bomo na poti k zaključku projekta sproti beležili dosežke in rezutate projekta.

 

Cilji in lastnosti projekta

ABS Network projekt in njegovi cilj

Nekatere cilje projekta prikazujemo spodaj, o rezultatih pa vas bomo obveščali sproti.

0
 

Prototip

0
 

Projektni partnerji

 
0
 

Trajanje v mesecih

0
 

Podjetij, vključenih v Mrežo znanja

0
 

Visokošolskih učiteljev

0
 

Udeležencev dogodkov